Đèn UV

Thông tin máy lọc nước có đèn UV diệt khuẩn

Thông tin máy lọc nước có đèn UV diệt khuẩn

Đèn UV chỉ hoạt động hiệu quả nhất trong 2000 giờ đầu tiên, sau 2000 giờ khả năng diệt khuẩn sẽ giảm xuống, nước sau lọc sẽ không đảm bảo an toàn. Vì vậy, bạn nên theo dõi thời gian