Đầu bơm HEADON

Đầu bơm HEADON dùng cho máy lọc nước RO gia đình

Đầu bơm HEADON dùng cho máy lọc nước RO gia đình

Máy bơm nén cho máy lọc nước RO cũng có nhiều loại: chỉ nén không, hút + nén, hút + nén với lưu lượng nước cao để áp dụng cho những trường hợp lắp đặt khác nhau. Đầu bơm HEADON,