báo giá bình tích áp

Bình tích áp máy lọc nước RO

Bình tích áp máy lọc nước RO

Cấu tạo: thiết kế trong bình tựa như có một quả bóng. Khi nước tinh khiết được lọc sau màng RO sẽ được chứa vào đây. Quả bóng luôn căng, có xu hướng đẩy nước, tạo nên áp suất trong